הירשמו ל-ורדימייל וקבלו עדכונים על חדשות ואירועים בסביבה:

שם
אימייל

הוקדשה חלקה חדשה בבית העלמין של כפר ורדים

     
אלי מלין    19.03.13


 
טכס הקדשת חלקה חדשה. יום ז' באדר הוא יום פטירתו (וגם יום לידתו) של משה רבנו ונהוג בקהילות ישראל לקיים ביום זה מפגשים מקומיים של חברות הקדישא ולקיים טכסי אזכרה לחיילים ואחרים שמקום קבורתם לא נודע (שהרי מקום קבורתו של משה רבנו לא נודע). מידי שנה מתכנסים ביום זה (המכונה יום חברא קדישא) המתנדבים בכפר מהקהילה האורתודוכסית ומהקהילה הקונסרבטיבית העוסקים לכל אורך השנה במלאכת הקודש של טהרת וקבורת המת.
בשנים הראשונות לקיומו של הכפר, החל משנת 1984 ועד שנת 1997, נקברו הנפטרים בבית העלמין של מעלות באזור שבין תרשיחא למושב מעונה. עד שנת 1994 לכפר לא היה עדיין מעמד מוניציפאלי עצמאי ובתחילה השתייכנו למועצה האזורית מעלה-יוסף. משקיבלנו מעמד של מועצה עצמאית ומשרד הפנים מינה מועצה ממונה בראשותו של מוטי דביר בשנת 1994, הוחל במאמצים להקים בית עלמין בשטחו המוניציפאלי של הכפר ובשנת 1997 הוקדשה החלקה הראשונה. החברה לפיתוח כפר ורדים ביצעה את הכשרת השטח ובנתה את הכניסה, את חדר הטהרה, המשרד, השרותים והכשירה את חלקת הקברים הראשונה למאה נפטרים.
בהמשך, הכשירה המועצה חלקה נוספת בת 90 קברים ובמשך הזמן הוכשרו 3 חלקות נוספות בנות 94 קברים, 68 קברים והחלקה שהוכשרה לאחרונה בת 86 קברים. סך הכל הוכשרו עד היום 443 חלקות קבר ומתוכן כ-100 חלקות השמורות לבן/בת זוג או לקרוב משפחה מדרגה ראשונה.
בחלקה החדשה שהוקדשה בז' באדר קבורים כבר עשרה נפטרים.
הקדשת החלקה התקיימה בשעות הבוקר וכללה טכס מיוחד שנטלו בו חלק חברי שתי הקהילות שקראו פרקי תהילים הנאמרים בבית עלמין וכן קטעים מפרק קי"ט בתהילים על פי אותיות האלף-בית של כפר ורדים. המשתתפים סובבו את החלקה החדשה שבע פעמים תוך קריאת המזמור: "יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן... וכן את תפילת: "אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה...". בתום כל הקפה תקעו הסובבים בשופרות, כפי המנהג. בסיום קראו המשתתפים תפילת בקשה שלא יארעו אסונות לתושבי הכפר.
השתתפו בטכס רבני הקהילות ומתנדבי חברא קדישא, נשים וגברים. 
הטיפול בטהרת המת ובכל הליכי הקבורה נעשה בכפר ורדים על ידי מתנדבים. שלא כבמקומות אחרים, אין בכפר ורדים חברא קדישא. חברא קדישא קיימת רק במקומות בהם ישנה מועצה דתית המתקצבת את פעילות חברא-קדישא.
בכפר ורדים עוסקים במלאכה בהתנדבות מלאה עובדי מועצה בתפקידים שונים וכן מתנדבים משתי הקהילות בראשם שני רבני הקהילות וגברים ונשים העוסקים בטהרת המת/ה וקבורתו/ה.
למועצה המקומית כפר רדים ישנו רשיון לעסוק בקבורת נפטרים יהודים מטעם שר הדתות. הרשיון תקף למשך שנתיים ומצורפים אליו תנאים שנקבעו על ידי משרד הדתות. המועצה משמשת למעשה כחברא קדישא לכל דבר ועניין. היא מוכרת על פי החוק כגוף שרשאי לעסוק בקבורה.
כמו כן קיים הסכם בין המועצה לביטוח הלאומי המאפשר למועצה לבצע קבורה עבור הביטוח הלאומי, שהינו הגוף הממלכתי המופקד על טיפול בנפטרים ותקצוב הנושא. המועצה משמשת מעין קבלן משנה של הביטוח הלאומי לביצוע הקבורה.
במקרה של פטירה, משפחת הנפטר צריכה להוציא רשיון קבורה ממשרד הבריאות. המועצה מסייעת בכך. הביטוח הלאומי מעביר למועצה תשלום בגין ביצוע הקבורה.
המועצה המקומית כפר ורדים דואגת לטיפוח ואחזקת בית העלמין, לפיתוח חלקות חדשות, להזמנת כל הציוד הנדרש לטהרה וקבורה (תכריכים, ארונות קבורה, ציוד סניטרי ועוד), להעברת הנפטר מבית החולים הקרוב ביותר לכפר לבית העלמין במימון המועצה. כל העברה מעבר למרחק זה – ההפרש ממומן על ידי המשפחה וההעברה נעשית באחריות המשפחה. כל זאת על פי הנחיות הביטוח הלאומי.
המועצה דואגת לביצוע הטהרה באמצעות מתנדבים המשמשים כאמור כחברא קדישא, לחפירת הקבר, לביצוע הקבורה ולהכנת והדבקת מודעות אבל במרכז המסחרי.
אופי טכס ההלוויה והקבורה נתון לבחירת המשפחה. המשפחה היא זו שמחליטה אם את הטכס ינחה הרב האורתודוכסי או הרב הקונסרבטיבי או ללא הנחיית רב כלל, מתוך גישה של כבוד למשפחה בד בבד עם שמירה על כבוד הנפטר, לפי מסורת ישראל. המשפחה מחליטה גם אם הנפטר יקבר בארון או ללא ארון. המועצה דואגת לכך שהטכס יתבצע על פי מנהג ישראל תוך שמירת קדושת בית העלמין. במקרה של פטירה בחו"ל, המועצה שולחת לקונסוליה הישראלית באותה מדינה מכתב הסכמה לקבורת הנפטר בכפר. המועצה מקבלת מחברא קדישא בחו"ל אישור על ביצוע הטהרה שם, במידה שאכן בוצעה טהרה.
שמירת חלקה בבית העלמין עבור בן-זוג או קרוב משפחה אחר כרוכה בתשלום שנקבע על ידי משרד הדתות בשיתוף עם המועצה. המשפחה מקבלת מהמועצה שטר קניין עבור החלקה.
החלקה הקודמת שהיו בה כ-70 קברים התמלאה בתקופה של פחות משנתיים ימים עקב קבורת קרובי משפחה בעלי קרבה ראשונה, שלא היו תושבי הכפר. בגלל מגבלת השטח, החליטה המועצה לאפשר קבורה בבית העלמין רק לתושבי הכפר וכן לאפשר שמירת חלקה לבן זוג או קרוב אחר המתגורר בכפר.
לאחר קבלת החלטה זו הצטמצם מימוש חלקות הקברים לממוצע שהיה בעבר. 
מגיעה הערכה עצומה ויישר כח גדול לכל העוסקים במלאכת קודש זו: לתושיה סוחריאנו, קצינת הבטחון של המועצה המשמשת כחוליה המקשרת בין המועצה לבין משפחת הנפטר, לציון דרור, מנהל מחלקת אחזקה ותשתיות האחראי להתנהלות הדברים בשטח, למוטי מזרחי – מפקח המועצה, לעדנאן – איש האחזקה, לשלמה דה-הרטוך ששימש כמנהל בין העלמין במשך תקופה ארוכה וכיום, לאחר פרישתו לגמלאות, ממשיך לעשות עבודתו בהתנדבות. תודה מגיעה גם לרותי וינר ממחלקת הגביה המטפלת בכל הליכי הדיווח לביטוח הלאומי ולכוכי ציפרוט המטפלת בכל הליכי הדיווח למשרד הפנים.
כל עובדי המועצה הנ"ל עוסקים במלאכה זו בהתנדבות גמורה, מעבר לתפקידם המוגדר. יש לציין את התנדבותם רבת השנים של הרב צבי ברגר ורעייתו לינדה, ששימש כרב של הקהילה הקונסרבטיבית, את הרב שלמה גולדפרב, הרב אבי נוביס-דויטש, מחליפו של הרב ברגר ושאר המתנדבים והמתנדבות, רובם תושבי הכפר ומיעוטם תושבי מעלות, החפצים בעילום שמם.
מיקומו של בית העלמין נבחר בקפידה רבה, כראוי לבית העולמים, בשולי הכפר, בפנינת טבע אמתית ופסטורלית. בית העלמין ממוקם בואדי שמעליו מזדקרות גבעות טרשיות יפהפיות עליהן בנו תושביו הקדומים של האזור טרסות טרסות.
עדרי פרות ועזים רועים באורח קבע באזור ואנפות ועופות נוספים משתלבות בתוך העדרים. 
נאחל לכל תושבי הכפר, שרק הזקנים המופלגים שבינינו יזכו להיטמן באדמת פנינת טבע זו.
יום חברא קדישא
ביום רביעי, י"ז באדר התקיימה בבית הכנסת סעודת מצוה לכבוד יום החברא-קדישא.
הסעודה שהיתה אמורה להתקיים ביום ז' באדר, נדחתה בשל מחלתו של אחד המתנדבים המרכזיים. השתתפו מתנדבים מהקהילה הקונסרבטיבית ומהקהילה האורתודוכסית. השתתף גם ציון דרור, מנהל מחלקת אחזקה ותשתיות במועצה.
היתה זו הזדמנות נפלאה לדיון ולברור סוגיות שונות בהן פוגשים המתנדבים תוך כדי מלאכת הטהרה והקבורה, כמו קבורת בן זוג בחלקה שמורה כשעל הקבר הראשון ניצבת כבר מצבה ואז מרחב הקבורה מצומצם יותר ויש בעיה בהכנסת ארון הקבורה. הפתרון שנראה במקרה שכזה – לבקש מהמשפחה לקבור את הנפטר בתכריכים ולא בארון.
יש לציין את שיתוף הפעולה היוצא מן הכלל בין שתי הקהילות המתקיים כבר שנים רבות. אינני יודע אם יש עוד מקום נוסף בארץ שישנו כזה שיתוף בין קונסרבטיבים לאורתודוכסים בנושא רגיש שכזה מה שראוי לשמש דגם חיקוי לכל המדינה. המשתתפים הביעו מצוקה בנושא כח אדם. חסרים מתנדבים ומתנדבות. במקרה של פטירה דואגים נציגי הקהילות להזעיק מתנדבים או מתנדבות למלאכת הטהרה. לא תמיד המתנדבים פנויים וחלקם נמצאים בעבודה או במשימות אחרות. חייבים להגדיל את מאגר המתנדבים.
מופנית בזאת קריאה לתושבי הכפר, למי שמלאכת קודש זו מתאימה לו, להתנדב לחברא -קדישא כפר ורדים.
המעוניינים להתנדב מוזמנים לפנות לרב אבי –
 055-6667155 או לרב שלמה –  054-5916460.

 

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר     הוספת תגובה
תגובות הכתבה הצגת כל התגובות ברצף
אין תגובות לכתבה